۳ مرداد ۱۳۹۳

«فیلمِ» ۴۷۷


سهم من در شماره‌ی مرداد ماهِ ۱۳۹۳ مجله‌ی فیلم نوشته‌ای است با عنوانِ: «صداهایی که لرزه به جان آدمی می‌اندازند: نیم‌نگاهی به سینمایِ سال‌هایِ اخیرِ یونان، به بهانه‌ی دوشیزه‌ی خشونت». در این مطلب، که حاصل تحقیق و جست‌وجویی زمان‌بَر است، به فیلم‌های کارگردانانی چون یورگوس لانتیموس، اسپیروس استالوپولوس، پانوس اِ.کوتراس، آتینا راچیل تسنگاری، آرگیریس پاپادیمیتروپولاس، سیلاس تزومرکاس، لاکیس لازوپولوس، واسیلیس زارالابوپولوس، تاسوس بولمِتیس و در نهایت، الکساندر آوراناس  پرداخته‌ام، و با رویکردی مبتنی بر توالی ساختِ این آثار، تلاش کرده‌ام روندِ شکل‌گیریِ بخشی از سینمای مستقلِ معاصرِ یونان را تشریح کنم.

هیچ نظری موجود نیست: