۳ بهمن ۱۳۹۳

«سینما و ادبیاتِ» چهل‌وچهارم


پرونده‌ای برای سینمای ژان اُستَش (Jean Eustache): آخرین پرونده‌ی «فیلم‌ها و احساس‌ها»ی سال ۹۳ پایان‌بخش سلسله تحلیل‌های مربوط به سینماگران شاخص نسل پسا موج نویی‌های فرانسه است (توضیحات مربوط به پرونده‌ی سینمای فیلیپ گَرِل در این‌جا(+) و پرونده‌ی سینمای موریس پیالا در این‌جا(+) آمده‌اند).
پرونده‌ی سینمای ژان اُستَش با نوشته‌ی سرژ دَنه (به ترجمه‌ی سعیده طاهری و بابک کریمی) آغاز می‌شود و سپس، مقاله‌ی جامعِ جرد رفگل (به ترجمه‌ی علی کرباسی و ساناز فرهنگی) چشم‌اندازی از کلیت سینمای او ترسیم می‌کند. چهار مطلبِ منتخب از شماره‌ی ۵۲۳ کایه دو سینما (به ترجمه‌ی محمدرضا شیخی) نیز در تکمیل دو مطلب پیشین عمل خواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست: